+48 501 045 785 zarzad@3wk.pl

Archive for Miesiąc: Kwiecień 2019

Likwidacja Fundacji

  Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2019 Fundatora , z dnia 19.12.2018 roku, dotyczącej likwidacji Fundacji Trzeci Wymiar Kultury z siedzibą w Łodzi KRS 0000627362, oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt : LD.XX NS-REJ.KRS/986/19/911 z dnia 25.03.2019 roku, […]