+48 501 045 785 zarzad@3wk.pl
<p>  Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2019 Fundatora , z dnia 19.12.2018 roku, dotyczącej likwidacji Fundacji Trzeci Wymiar Kultury z siedzibą w Łodzi KRS 0000627362, oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt : LD.XX NS-REJ.KRS/986/19/911 z dnia 25.03.2019 roku, […]</p>

Jeśli chcesz wesprzeć Fundację Przekaż darowiznę / Donate

Czym się zajmujemy

Historia

Kultura

Sztuka

Edukacja

Trzeci Wymiar Kultury

... to miejsce prezentacji i promocji przedsięwzięć najbardziej znaczących dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

O nas

Wspieramy działania znaczące dla upowszechniania tradycji, wiedzy historycznej i wartości narodowych. Jesteśmy otwarci na nowoczesne metody komunikacji, na informację eksperymentującą, komentującą i zaangażowaną społecznie.

Historia

...promujemy polskie dziedzictwo narodowe jako element europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego

Kultura

... organizujemy i promujemy wydarzenia kulturalne

Sztuka

... organizujemy spektakle, wystawy i eventy artystyczno - kulturalne, wykłady i seminaria

Edukacja

...rozwijamy edukację artystyczną i kulturalną

Services

Bądź z nami w kontakcie

Zapraszamy

Napisz do nas